Plus- en Topzorgpraktijk

Unknown-1Onze praktijk heeft in 2015 het PLUS-keurmerk verkregen van verzekeraar Achema. Van Menzis verkregen we het keurmerk TOPZORG-praktijk.Unknown

Plus en Topzorg praktijken zijn fysiotherapiepraktijken die betere kwaliteit leveren. Ze hebben bijvoorbeeld aanvullende programma’s. En ze maken de kwaliteit inzichtelijk. In het kort komt het er op neer dat het de hoogste status is, die verzekeraars aan praktijken voor fysio- en manuele therapie geven nadat is voldaan aan zware ‘examen’-criteria middels een externe audit, uitgevoerd door Health Care Auditing.

De voor ons zeer geslaagde audit vond plaats op 4 december 2015 en had betrekking op 6 criteria:

 1. Praktijkorganisatie/inrichting en accomodatie
 2. Hygiëne, privacy en veiligheid
 3. Klachtenregeling
 4. Methodisch handelen ( onze verslaglegging ) -vakinhoudelijke toets
 5. Registraties in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en het wettelijke BIG register
 6. Gebruik van de beroeps-KNGF Richtlijnen.

Op alle onderdelen scoorden we zelfs maximaal, dus we zijn best een beetje trots :-)

De voordelen voor u?

 • Deskundige fysiotherapeuten
 • Goede bereikbaarheid
 • Ruime openingstijden
 • Korte wachttijd
 • Goede samenwerking met andere zorgverleners