Locaties

Gezonheidscentrum Schuilenburg 

De hoofdlocatie van onze fysiotherapie praktijk is gelegen in de jaren zeventig wijk Schuilenburg in Amersfoort. In deze prchtig verbouwde is tevens ons administratief hoofdkwartier. Onze vaste administratief medewerkster Ingrid Hazelaar is bijna dagelijks aanwezig.

Op locatie Schuilenburg werkt het grootste deel van onze medewerkers in de disciplines fysiotherapie, manuele therapie en handtherapie. Ook werken wij hier samen met een diëtiste en haptotherapeute. Daarnaast hebben wij in Schuilenburg de beschikking over een zogenaamde flexchair. Wat dat is en voor u zou kunnen betekenen leest u hier!

Vanuit locatie Schuilenburg verzorgen wij onder andere fysiotherapie in de verzorgingshuizen ‘Burgemeester van Randwijckhuis’, ‘de Amerhorst’ en ‘de Liendert’.

Fysiotherapie Schuilenburg vormt samen met het Meander Medisch Centrum en een aantal andere praktijken in de regio, een netwerk voor neurologie patiënten. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en verlenen wij adequate zorg bij neurologische problemen, zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson of MS.

Eén van onze medewerkers verzorgt dagelijks de groepstherapie. Groepsbehandeling is voor u bedoeld als u als gevolg van een medische aandoening begeleiding nodig heeft bij bewegen, of ter revalidatie na een operatie of ongeluk. Door middel van deze therapie proberen wij u klaar te maken voor een regulier sporttraject en helpen u om beweging te implementeren in u dagelijks leven.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor groepstherapie? Neem dan contact op met één van onze medewerkers op locatie Schuilenburg – 033 479 07 71

Tijden groepstherapie:
Maandag 10.00 – 11.00 uur
Woensdag 11.00 – 12.00 uur
Vrijdag 10.00 – 11.00 uur
Vrijdag 11.00 – 12.00 uur

 

Kattenbroek – De Verwondering 

De tweede locatie van onze praktijk is gelegen in de wijk Kattenbroek in Amersfoort Noord. Naast fysiotherapie, manueel therapie en dry-needling is er een samenwerkingsverband met een masseuse.

Vanuit locatie De Verwondering verzorgen wij onder andere fysiotherapie in woongroep ‘de Dodoenserre’. Dit is een woonlocatie voor jongeren met een lichamelijke beperking, progressieve aandoening en/of niet aangeboren hersenletsel.

Liendert

Onze derde locatie is in het Basic-Fit Lageweg. Hier bieden wij u, naast kinderfysiotherapie, de mogelijkheid voor individuele behandelingen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de oefenruimte van Basic-Fit. Op deze locatie werkt onder andere onze Master sportfysiotherapie, Feije Schaap.