Acupunctuur

is een oud-Chinese geneeswijze. De energiestroming in het lichaam wordt beïnvloed met als doel om het verstoorde evenwicht van energie in het lichaam te herstellen.

acupunctuurDe energiestroom vindt zijn weg door het lichaam door meridianen. Meridianen zijn niet zichtbare energiebanen die grotendeels direct onder de huid lopen. Op deze meridianen liggen (acupuntuur)punten die een bijzondere werking hebben op de energieverdeling in het lichaam en de organen.

Toepassing
Door gebruik van naaldjes en/of massage op deze punten, kunnen bestaande klachten van velerlei oorzaak beïnvloed worden. Er wordt geen strikte scheiding gemaakt tussen een geestelijke en lichamelijke oorzaak. Beide hebben invloed op de verstoorde balans. Het yin-yang principe en de vijf-elementenleer spelen bij acapunctuur een belangrijke rol.

Onze acupuncturiste Suzanne Chel-Kubalova is fysiotherapeute en werkt vanuit het Gezondheidscentrum Schuilenburg. Bel voor een afspraak met 033 47 90 771