Klachtenformulier Fysiotherapie Schuilenburg

Alle medewerkers van Fysiotherapie Schuilenburg doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het van belang om dit kenbaar te maken. U kunt uw klacht eerst bespreken met uw behandelend therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert het gesprek met uw behandelend therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen middels het invullen van dit formulier.

Datum :

Naam patiënt: :

Geboortedatum :

Telefoon :

Naam behandeld therapeut :

Wat is de klacht? 

Oorzaak/aanleiding klacht? 

Hoe kan de klacht opgelost worden en binnen welke termijn?

Volgens de patiënt? 

Volgens de betrokken fysiotherapeut?

U bent klaar met het invullen van het klachtenformulier en u kunt deze inleveren bij Fysiotherapie Schuilenburg. De beherend maat zal uw klacht in behandeling nemen en met u een evaluatie inplannen.

Naam ontvanger:

(medewerker praktijk)