NVA

NVA

 

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) bestaat sinds 1977.
Het is de grootste beroepsvereniging voor acupuncturisten en acupunctuurstudenten in Nederland.

De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten.