Handtherapie

In Nederland is handtherapie nog een relatief nieuwe specialisatie. Pas de laatste tien jaar is dit vakgebied sterk in beweging. Wij werken nauw samen met artsen cq. handchirurgen en ontwikkelen ons door regelmatige na- en bijscholing. Wij werken volgens de meest recente inzichten en dankzij een gerichte aanpak en specifieke kennis krijgt u een optimale behandeling en begeleiding.

Heeft u problemen met uw hand, pols, elleboog en schouder?

U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Dit heet DTF, directe toegankelijkheid fysiotherapie. In dat geval zal de fysiotherapeut beginnen met een screening om te bekijken of u bij ons aan het juiste adres bent. Is dat het geval, dan volgt een intake en daarna de behandeling. Natuurlijk kunt u ook door uw huisarts of specialist naar ons worden verwezen. Dan begint de fysiotherapeut na een uitgebreide intake met de behandeling. Voor behandeling van ‘chronische indicaties’, zoals bijvoorbeeld na een operatie of een breuk, is wel een verwijzing van uw arts noodzakelijk.